Uitleg

Het instrument MijnMora helpt onderwijsteams bij het inrichten en verbeteren van de kwaliteitsborging van het onderwijs. De plaat is opgebouwd rondom tien procesgebieden. De relaties en verbanden tussen de procesgebieden zijn in activiteitenketens in kaart gebracht. De site biedt voorbeelden, checklists, handreikingen en stappenplannen en achtergronden over onderwijs en examinering in het mbo, passend bij elk procesgebied.

Logo Kennispunt Onderwijs en Examinering

Het instrument MijnMora helpt onderwijsteams bij het inrichten en verbeteren van de kwaliteitsborging van het onderwijs. De plaat is opgebouwd rondom tien procesgebieden. De relaties en verbanden tussen de procesgebieden zijn in activiteitenketens in kaart gebracht. De site biedt voorbeelden, checklists, handreikingen en stappenplannen en achtergronden over onderwijs en examinering in het mbo, passend bij elk procesgebied.

Logo Kennispunt Onderwijs en Examinering

Veelgestelde vragen

Hoe verhoudt de TPO zich tot de MORA?

Door de lancering van MORA is het ook een goed moment om TPO verder te ontwikkelen. Hierbij wordt er beter aangesloten op de MORA, maar met de blijvende focus op onderwijsteams. Daarnaast worden ook de onderliggende teksten en handreikingen geactualiseerd. Ook komt in de TPO de mogelijkheid voor het inrichten van een schooleigen omgeving. We verwachten dat zowel de landelijke als schooleigen omgevingen begin juni 2022 gereed zijn.

Waarom wordt de TPO aangepast?

De Teamplaat onderwijskwaliteit is gebaseerd op de referentiearchitectuur van MORA. MORA is gelanceerd in 2021 en beschrijft alle processen en informatiestromen op een school. De MORA is hiermee breder dan de TPO. Voor meer informatie zie de MORA.

De TPO is specifiek ontwikkeld voor onderwijsteams en kent daarom minder processtappen dan de MORA. Andere belangrijke verschillen zijn:

  • het bevat uitleg gericht op teams
  • handreikingen en relevante links gekoppeld aan processtappen
  • mogelijkheid van een schooleigen omgeving

De functionaliteiten en look en feel zal vergelijkbaar zijn met de Procesarchitectuur Examinering.

Wat kan ik met de Teamplaat Onderwijskwaliteit?

De platen brengen alle activiteiten in kaart die een onderwijsteam zelf uitvoert of waarmee zij indirect te maken heeft. De platen kunnen goed gebruikt worden als gespreksplaat, voor een gesprek over activiteiten in het team en in de school. Het biedt:

  • overzicht over eigen en naastgelegen (onderwijs)processen.
  • inzicht in processen die invloed hebben op de werkzaamheden van en in het team en andersom.

Daarnaast zal de functionaliteit worden ontwikkeld voor een schooleigen omgeving. Hier kunnen teams zelf hun eigen documenten koppelen aan processen, zodat je jouw eigen afspraken en werkwijzen kan vastleggen en inzichtelijk maken voor alle collega’s.Webdesign » SPRANQ