Procesketen planning

Toelichting

De procesketen planning is er op gericht dat op elk moment in het jaar studenten, docenten, leermateriaal, onderwijsspecifieke- en generieke voorzieningen in de bedoelde samenstelling worden samengebracht zodat studenten hun leertaak kunnen uitvoeren of hun examen kan worden afgenomen.

Deze onderdelen in de procesketen zijn van elkaar afhankelijk en beïnvloeden elkaar. De planningketen levert roosters en examenplanningen op, zodat teams hun onderwijs kunnen voorbereiden en uitvoeren.
Er zijn drie stadia binnen deze keten: de meerjarenplanning, de jaarplanning en het rooster. De meerjarenplanning is een grofmazige planning over meerdere jaren heen, de jaarplanning is een minder grofmazige planning voor een schooljaar en het rooster is een specifieke planning voor een (bepaalde) periode.

De eerste stadia in de keten worden doorgaans jaarlijks doorlopen. Het roosteren, publiceren van roosters en het beheren van de roosterwijzigingen kan dagelijks doorlopen worden. Teams hebben vaak geen directe invloed op deze keten, maar zijn wel afhankelijk van de invloed die de planning heeft op het onderwijs.

De planningketen is er op gericht dat op elk moment in het jaar studenten, docenten, leermateriaal, onderwijsspecifieke en generieke voorzieningen in de bedoelde samenstelling worden samengebracht zodat studenten hun leertaak kunnen uitvoeren of hun examen kan worden afgenomen. In bijzonder geldt dat voor volwassen studenten de planning voldoende flexibel is, zodat het maatwerktraject dat is afgesproken ook kan worden uitgevoerd en vrijstellingen daadwerkelijk tot een aansluitend traject leidt.

De componenten in de planningketen zijn onderwijsaanbod, plannen van inzet, bepaling van benodigde voorzieningen, de jaarkalender, beschikbaar (gemaakte) faciliteiten en werkverdeling. Deze onderdelen zijn van elkaar afhankelijk en beïnvloeden soms elkaar: een deel van het roosterproces is iteratief van karakter. De planningketen levert roosters en examenplanningen op.

Er zijn drie stadia: de meerjarenplanning, de jaarplanning en het rooster. De meerjarenplanning is een grofmazige planning over meerdere jaren heen, de jaarplanning is een minder grofmazige planning voor een schooljaar en het rooster is een specifieke planning voor een (bepaalde) periode.

De eerste stadia in de keten worden doorgaans jaarlijks doorlopen. Het roosteren, publiceren van roosters en het beheren van de roosterwijzigingen kan dagelijks doorlopen worden.Webdesign » SPRANQ