Procesketen BPV

Toelichting

Beroepspraktijkvorming (BPV) is een onderdeel van elke mbo-opleiding. De student leert en werkt in de praktijk. Hierbij worden stages (BOL) en leerbanen (BBL) onderscheiden. Teams helpen de student met het oriënteren op en solliciteren bij een passend BPV-bedrijf. Ook zorgen de onderwijsteams dat de student voldoende vaardigheden bezit om stage te kunnen lopen. Vervolgens vindt er matching plaats: de student wordt gekoppeld aan een erkende BPV-plaats. Teams, studenten en BPV-bedrijven spreken af wat de student gaat leren op stage en welke werkprocessen afgerond kunnen worden. Voordat de matching tot de daadwerkelijke stage of leerbaan leidt, wordt de juridische verhouding rond de BPV vastgelegd in de praktijkovereenkomst (ookwel de BPV-overeenkomst). Naast de mbo-school en de student is ook het BPV-bedrijf partij in deze overeenkomst. Ondertekening is noodzakelijk voor de bekostiging (bij BBL), maar bijvoorbeeld ook voor het verzekerd zijn van de student tijdens zijn verblijf bij het BPV-bedrijf. 

Bij de beroepspraktijkvorming voor volwassenen is maatwerk mogelijk. Er kan vrijstelling worden verleend voor bpv-uren, als de student kan aantonen dat hij/zij de leerdoelen al beheerst via bijvoorbeeld eerder opgedane werkervaring.

We onderscheiden bij de beroepspraktijkvorming stages (bol) en leerbanen (bbl). Bij de derde leerweg kan het zowel gaan om stages als om leerbanen, afhankelijk van het leertraject. De student wordt gekoppeld aan een erkende bpv-plaats, dit noemen we matching. Voordat de matching tot de daadwerkelijke stage of leerbaan leidt wordt in aanvulling op de onderwijsverbintenis de juridische verhouding rond de bpv vastgelegd in de praktijkovereenkomst. Naast de instelling en de student is ook het leerbedrijf partij in deze overeenkomst. Geldige ondertekening is noodzakelijk voor de bekostiging, maar bijvoorbeeld ook voor het verzekerd zijn van de student tijdens zijn verblijf bij het bpv-bedrijf.

In de praktijkovereenkomst worden afspraken gemaakt over de inhoud van de bpv en de begeleiding van het erkende leerbedrijf. Ook wanneer een student op de eigen werkplek een leerbaan heeft of stage loopt is een praktijkovereenkomst nodig.

Tijdens de bpv wordt de student begeleid door een praktijkopleider van het leerbedrijf en de bpv-begeleider van de school. In de leerroute van de student is de bpv een onderdeel dat net als (andere) leertaken wordt afgerond en beoordeeld en waarvan de leerresultaten worden verzameld en vastgelegd.Webdesign » SPRANQ